Wniosek o Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym

  1. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez względu na formę organizacji wydarzenia, uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem o objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub o udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym.
  2. Wniosek należy złożyć poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/patronaty/zasady-przyznawania lub dostarczenie formularza do Sekcji Promocji Działu Promocji nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą realizacji wydarzenia. Wzór wniosku określa załącznik nr 5.
  3. Objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym nie oznacza finasowania lub współfinansowania wydarzenia, bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń, bezpłatnego udostępnienia materiałów promocyjnych oraz zaangażowania merytorycznego pracowników niebędących pracownikami jednostki organizującej wydarzenie.