Kosztorys wydarzenia

Dla wydarzenia organizowanego samodzielnie przez jednostkę organizacyjną UJ - opis procedury

 1. Do każdego wydarzenia powinien być opracowany kosztorys zatwierdzony przez organizatora wydarzenia, kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującej wydarzenie oraz dziekana wydziału i Kwestora UJ.
 2. Kosztorys należy złożyć niezwłocznie po podjęciu decyzji o organizacji wydarzenia, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem jego realizacji.
 3. Wzór kosztorysu wydarzenia:
  1. organizowanego samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego określa załącznik nr 1;
 4. Kosztorys wydarzenia organizowanego samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz.
 5. Wraz z kosztorysem należy złożyć oświadczenie o charakterze wydarzenia, zaopiniowane przez Sekcję ds. Podatków. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.

Dla wydarzenia organizowanego we wsolpracy z podmiotami zewnętrznymi

 1. Do każdego wydarzenia powinien być opracowany kosztorys zatwierdzony przez organizatora wydarzenia, kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującej wydarzenie oraz dziekana wydziału i Kwestora UJ.
 2. Kosztorys należy złożyć niezwłocznie po podjęciu decyzji o organizacji wydarzenia, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem jego realizacji.
 3. Wzór kosztorysu wydarzenia:
  1. organizowanego we współpracy z podmiotami zewnętrznymi określa załącznik nr 1;
 4. Kosztorys wydarzenia organizowanego  we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz.
 5. Wraz z kosztorysem należy złożyć oświadczenie o charakterze wydarzenia, zaopiniowane przez Sekcję ds. Podatków. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.

Dla wydarzenia zleconego do realizacji przez podmiot zewnętrzny

 1. Do każdego wydarzenia powinien być opracowany kosztorys zatwierdzony przez organizatora wydarzenia, kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującej wydarzenie oraz dziekana wydziału i Kwestora UJ.
 2. Kosztorys należy złożyć niezwłocznie po podjęciu decyzji o organizacji wydarzenia, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem jego realizacji.
 3. Wzór kosztorysu wydarzenia:
  1. zleconego do realizacji podmiotowi zewnętrznemu określa załącznik nr 1;
 4. Kosztorys wydarzenia zleconego do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz.
 5. Wraz z kosztorysem należy złożyć oświadczenie o charakterze wydarzenia, zaopiniowane przez Sekcję ds. Podatków. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.

Dla wydatrzenia organizowanego przyu współpracy z Sekcją Organizacji Konferencji Działu Promocji i Informacji

 1. Do każdego wydarzenia powinien być opracowany kosztorys zatwierdzony przez organizatora wydarzenia, kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującej wydarzenie oraz dziekana wydziału i Kwestora UJ.
 2. Kosztorys należy złożyć niezwłocznie po podjęciu decyzji o organizacji wydarzenia, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem jego realizacji.
 3. Wzór kosztorysu wydarzenia:
  1. organizowanego we współpracy z Sekcją określa załącznik nr 2.
 4. W przypadku wydarzenia organizowanego przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sekcją należy sporządzić wstępną wersję kosztorysu i przesłać ją na adres e-mail: konferencje@uj.edu.pl w celu weryfikacji przez kierownika Sekcji. Zweryfikowaną i zatwierdzoną wersję kosztorysu, należy złożyć w wersji papierowej w Sekcji.
 5. Wraz z kosztorysem należy złożyć oświadczenie o charakterze wydarzenia, zaopiniowane przez Sekcję ds. Podatków. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.